Användarvilkor 

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.ecgo.se ("webbplatsen").

Läs noga igenom dessa villkor. När du genomför ett köp i webbutiken, ombeds du att godkänna köpvillkoren. Vid evt frågor, kontakta support@ecgo.se innan köp. .

 

1 Information om oss

  Bolagsnamn: Ecgo AB

  Organisationsnummer: 556983-3774

  E-post: info@ecgo.se

  Köpvilkor

  2. Personuppgifter

  Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

  EC-GO är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. EC-GO lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan.

  2.2 Vad menas med personuppgifter?

  Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person.

   

  2.2 Vilka uppgifter samlar vi in?

  För att kunna hantera köp samt kundärenden lagrar vi följande uppgifter.

  För- och efternamn, adress, telefonnummer, email samt köphistorik. Om kunden väljer att betala mot faktura lagras även personnummer. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

   

  2.2 Vilka uppgifter delas?

  Nedan kan du hitta en redogörelse för vilka bolag vi delar information med samt varför vi gör det.

   

  2.2.1 Betalväxel

  När du genomför ett köp delas information med vår betalväxel. Det som sparas är för- och efternamn, adress, email, telefonnummer samt köphistorik. Väljer du att betala mot faktura så lagras även ditt personnummer. Informationen sparas/delas för att kunna genomföra köpet men också för att skydda dig mot bedrägeri. I dagsläget använder vi Stripe samt PayPal.

   

  2.2.2 Fraktbolag

  För att kunna leverera din beställningar måste vi dela viss information med fraktbolaget. Vi delar för- och efternamn samt adress för leverans. Email och/eller mobilnummer för avisering. I dagsläget använder vi PostNord för leverans.

   

  2.2.3 Nyhetsbrev

  Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så delas för- och efternamn samt email med vår tjänsteleverantör. Vi sparar/delar för- och efternamn för att kunna göra utskicken mer personliga. Din information delas för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden/information. I dagsläget använder vi Mailchimp för utskick.

   

  2.2.4 Kundomdömen

  Vi använder Yotpo för att samla in kundomdömen. För att säkerställa att endast verifierade kunder lämnar omdömen så delas för- och efternamn, orderID samt epost.  

   

  2.3 Rätten att bli glömd

  Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen).

   

  2.4 Ta del av lagrad information

  Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig hos oss.

   

  3. Användning av cookies

  En cookie är en textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

  Vi använder inte permanenta cookies. Sessionscookies använder vi för att kontrollera om du är inloggad eller om du har placerat en vara i varukorgen, samt när du använder produktfilter.

  Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du inte vill tillåta cookies så kan du neka detta. Om du nekar lagring av cookies kan du istället göra din beställning via e-post till support@ecgo.se

  EC-GO använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen använder vi för att se hur besökaren, vår kund använder vår webbsida och våra olika kategorier och sidor. Vi tar fram besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Informationen sparas inte hos EC-GO. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

  Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på support@ecgo.se

   

  Prenumeration


  2 Ansökan och bundenhet

   2.1 Du får beställa Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Produkter till adress i Sverige.

   2.2 Avtalet om Prenumeration innebär att du får leverans av en produkt i angiven frekvens, av angiven produkt till den av dig anvigna adressen.

   2.3 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

   2.4 Vi tar inte ansvar för erbjudanden och kampanjer från samarbetspartners med utgånget giltighetsdatum som eventuellt kan finnas i bagen.

   3 Priser

   3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

   3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

   3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges i 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

   4 Betalning

    4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

    4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med första leveransen om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår från valda tidsintervall per veckobasis.  Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.3) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.

    4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller PayPal. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt eller genom att skicka ett meddelande till support@ecgo.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

    4.4 Om vi ej lyckas dra medel från angivet betalmedel på två gånger kommer en Prenumeration eller Produkt ej att sändas.

    4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

    5 Leveranstider

     5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Produkt att skickas 1-2 arbets dagar efter din beställning. 

     5.2 Om en Produkt tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Produkt den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.


     6 Uppsägning och automatisk förlängning

      6.1 Både du och vi får när som helst, utan angivande av skäl, säga upp Prenumerationen till upphörande vid utgången av då gällande prenumerationsperiod.

      6.2 Du säger upp Prenumerationen genom att skicka ett mail till support@ecgo.se med ämnesrad “Uppsägning”. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Uppsägning kan också göras genom att du loggar in på ditt konto, klickar på 'Mina beställningar' i vänsterspalten, klicka på din prenumeration och sedan 'Avsluta prenumeration' längst upp på hemsidan.

      6.3 Om Prenumerationen inte sägs upp fortsätter den till dess att löptiden i den ingågna Prenumerationen löpt ut om en löptid finns i avtalet.

      7 Ångerrätt

       7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar en Produkt. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.

       7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.

       7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till leverans@ecgo.se. Produkten kan återsändas till följande adress: Jobbex, Att: ECGO, Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm 

       7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

       8 Reklamation

        Om en Produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning felet till leverans@ecgo.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

        9 Återbetalningspolicy

         9.1 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till oss (se punkt 7.3).

         9.2 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid. Vi genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.

         9.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

         10 Ansvar

          Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

          11 Befrielsegrunder

           Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

           12 Tredjepartswebbplatser

            Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

            13 Meddelanden

             Meddelanden till oss ska skickas till support@ecgo.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

             14 Immateriella rättigheter

              14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

              14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

              14.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

              15 Tillägg och ändringar

               Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

               16 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

                Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

                17 Tillämplig lag och tvist

                 Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

                 Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

                  

                 18 Erbjudande "Gratis Box" 

                 För att ta del av vårt erbjudande om en gratis box via rabattkod "KONTOR-START" förutsätts att kund fortsätter att prenumerera på vår box efter första leverans. Vi kommer att begära in faktureringsuppgifter innan leverans och om kund vill avsluta efter första leverans fakturera vi för den första boxen.

                 Kontakta oss

                 EC-GO Privat

                 Har du specifika funderingar kring våra tjänster, produkter eller priser?

                 Kontakt & postadress

                 E-mail: support@ecgo.se
                 EC-GO AB
                 Medevigatan 14, 113 61 Stockholm

                 Leverans

                 Har du frågor gällande din leverans?

                 E-mail: leverans@ecgo.se
                 Packcentralen: +46 (0) 736842870.
                 Öppettider: Mån-fre kl.08:00-16.00

                 Ambassadörskap

                 Vill du bli en EC-GO ambassadör? Skriv till oss! E-mail: julia@ecgo.se

                 Marknadsföring

                 Är ni intresserad av EC-GO Candy till specifika tillfällen eller vill inleda ett samarbete med oss?
                 E-mail: julia@ecgo.se

                 Press

                 Vill ni skriva om #ecgocandy och önskar material från EC-GO?
                 E-mail: julia@ecgo.se